Maastakäsittely

Maastakäsittely

Ohjaan ja auta sinua toimimaan hevosesi kanssa yhdessä. Riippuen tilanteesta ja yksilöistä katsomme millä keinoilla saisimme sinusta ja hevosestasi parhaat puolet esille.

Maastakäsittelyllä voidaan hoitaa ihmisen ja hevosen välistä suhdetta, korjata/tasapainottaa kehoa ja liikettä, harjoitella molemminpuolista luottamusta ja kunnioitusta.

Ohjaamani maastakäsittely on sekä hevosen että ihmisen ohjaamista, on tärkeää olla tietoinen omasta kehostaan ja opettaa samaa myös hevoselle. Kehotietoisuus tuo mukanaan tervettä itsevarmuutta ja oikeanlaista liikettä.

Tarkoituksen opettaa ihmistä tekemään itse. Näin varmistamme, että emme hoida asiaa vain hetkellisesti vaan ennemminkin perustavanlaatuisesti niin, että jatko sujuu paremmin.

Yhteyden luominen, yhdessä tekeminen suorittamisen sijaan sekä avoin mieli auttavat luomaan välittömämmän suhteen ihmisen ja hevosen välille.